Usługi

W pomocy oferowanej przez terapeutę podstawowymi zasadami jest relacja oparta na zaufaniu. Każdy pacjent ma zagwarantowaną poufność i pełną dyskrecję dającą komfort w procesie rozwiązywania trudnej sytuacji.

Terapia indywidualna, rodzin i par, dot.:

  • terapii uzależnień od alkoholu,
  • terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze),
  • terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych - seksoholizm,
  • terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych - pracoholizm,
  • terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych - hazard,
  • terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych - uzależnienie od Internetu i komputera,
  • pracy z osobą młodą (uzależnioną),
  • terapii dla osób współuzależnionych,
  • terapii dla osób z syndromem DDA,
  • zapobieganiu nawrotom.